پیوست فرهنگی

از زمان شروع پروژه دوبرد، شبهات و سوالاتی درباره موارد شرعی پروژه از طرف دوستان مطرح بوده است. تیم دوبرد با علم به اینکه این نگرانی ها و سوالات بسیار مهم و حائز اهمیت است، در حد توان سعی در پاسخ گویی به این گونه سوالات و شبهات داشته و دارد. بنا به درخواست دوستان و اهمیت بالای این موضوع در ادامه به توضیح و تشریح این موارد می پردازیم.

دوبرد سیستمی ست که در آن قرار است برای فروشندگان طرف قرارداد، مشتری جذب نماییم که این کار با روش های ” بازی وار سازی“ انجام می شود. در اینجا بر اساس قرار دادی مشخص ما به عنوان هزینه تبلیغات و جذب مشتری از فروشنده مبالغی را دریافت مینماییم که هزینه ای متناسب با کار جذب و ترغیب مشتریان است. پیشنهاد ما برای این حق جذب کاملا روشن است. حذف سیستم قدیمی تخفیف و اختصاص این اعتبار و مبلغ به سیستم دوبرد و در ادامه با فرآیندی در بازی های طراحی شده به مشتری جایزه می دهیم و این جایزه به عنوان هبه مطرح می شود که در بخش قوانین و مقررات سایت قید شده است. در این حالت عقد شرعی برای اعطای مالکیت به کاربران اتفاق افتاده است. همچنین این پول توسط شخص ثالثی پرداخت می شود. واقعیت دیگر در سیستم دوبرد این است که احتمال دریافت جایزه بسیار بالاست و بر همین أساس می توانیم جذابیت بالاتری نسبت به سیستم های فعلی داشته باشیم. این مدل در دنیا با عنوان سیستم های بسیار منصفانه شناخته می شود. اسلام هرگز با تفريح و سرگرمي مخالف نيست و در بسياري از روايات توصيه ‌هاي جدي به اختصاص ساعاتي از روز به سرگرمي و تفريح شده است. اما نکته‌ اساسي در توصيه‌هاي اسلام آن است که از نظر اسلام، تفريح و سرگرمي بايد مشروع باشد. از اين رو پرداختن به تفريح و سرگرمي اگر تنها به قصد لذت جويي و کاميابي باشد، از نظر اسلام مطرود است. بر اساس آموزه‌هاي فقهي و شرعي، تفريحات سالم و مشروع را مي‌توان به راحتي تشخيص داد. دوبرد با توجه به هدف قرار دادن سبد روزمره خريد مشتريان سعي دارد در کنار خريد روزمره مشتريان، سرگرمي هاي سالم ايجاد نمايد.
بدست آوردن اعتبار در سيستم دوبرد بر مبناي ثبت فرآيند خريد انجام مي پذيرد. خريد از فروشندگان به شکل عادي خود مي باشد و از اين خريد، دوبرد صرفا از حق بازاريابي و حق معرفي مشتري بهرمند مي شود. البته فرآيند خريد با پول مشتري از محل فروشگاه انجام مي شود که بحث نحوه بدست آمدن پول خريد کالا به صورت بديهي همواره بر عهده مشتري است که از کسب حلال به دست آمده يا کسب شبه دار. بنابراين در اينجا برخلاف اکثر سيستم های موجود امتیازی، فرصت دريافت جايزه، به ميزان خريد و محقق شدن آن بستگي دارد و به نوعي جزو ويژگي کالاي خريداري شده است. پس در دوبرد اشکال احتياطي که بعضي بر مشکوک بودن اعطاي جايزه به عنوان مال باد آورده و بدون زحمت مطرح مي کنند وجود ندارد.
همچنين دوبرد دلپذير کردن فرآيند خريد را به همراه دارد، چرا که باعث می شود مشتريان اين فرصت را داشته باشند که از خريد ضروري خود منفعت ديگري هم بدست بياورند.
احتمال برد بسيار بالا، بدون ريسک از دست دادن پول در دوبرد وجود دارد، زیرا درسيستم دوبرد هدف جذب مشتريان است نه محروم شدن آنها از منفعت خاص. در اينجا کاربر مي تواند با پيش بيني و حدس)که گاهي ميتواند نزديک به يقين باشد( از اين مزايا استفاده نمايد بدون ترس از دست دادن مال خود.
در واقع هدف دوبرد، حذف سيستم تخفيف و جايگزيني آن با سيستم ”بازي وار سازي“ بوده است که قبل از اين پروژه هم در ايران هم رايج و مرسوم بوده است. تفاوت عمده سيستم دوبرد با دیگر سیستم ها در اين است که دوبرد اين سيستم را براي همه فروشندگان در دسترس قرار داده است و امکان استفاده از منفعت جمعي خريد براي مشتريان نيز ميسر است.
تاکید میکنیم که در دوبرد هیچ پولی از کاربران برای شرکت در پیش بینی چه به صورت مستقیم و چه غیر مستقیم دریافت نمی شود.
دوبرد به عنوان سیستم جذب برند از تبلیغ برندها و کالاهای فاقد ارزش خودداری می کند، زیرا این کار نوعی ضد تبلیغ و انحراف از اهداف سیستم است.
به طور خلاصه می توان کسب کار دوبرد را در مراحل زیر بیان کرد:


همچنین موارد بالا را با چند تن از مراجع عظام مطرح کردیم و جواب های تقریر شده ای از ایشان دریافت نمودیم که ان شالله راه گشای کار و فعالیت ما هستند.